Latest Videos

Yoraki Jon - Farangis Ahmadi APR 2015 HD 04:03
Goule Rose - Farangis Ahmadi JUN 2014 HD 04:36
My Love - Farangis Ahmadi APR 2014 HD 05:04

My Love - Farangis Ahmadi APR 2014 HD

 • by Admin
 • 212 views
 • 2 months ago
Man Raftam - Farangis Ahmadi APR 2014 HD 03:25
Be Tu - Farangis Ahmadi APR 2014 Full HD 03:27
Nigoram - Firdavs Temurov NOV 2014 Full HD 03:23
Gulpari - Firdavs Temurov 2014 HD 03:35

Gulpari - Firdavs Temurov 2014 HD

 • by Admin
 • 288 views
 • 2 months ago
Osen - Bakhtiyor Hasanov NOV 2014 Full HD 04:01
Tojikiston - Bakhtiyor Hasanov SEP 2013 HD 04:38
Javoni - Bakhtiyor Hasanov AUG 2013 HD 03:41
Zaynab - Bakhtiyor Hasanov JUL 2013 HD 03:30
Amor - Zaynura Pulodova 2013 HD 04:04

Amor - Zaynura Pulodova 2013 HD

 • by Admin
 • 228 views
 • 2 months ago

Feature Videos

Osen - Bakhtiyor Hasanov NOV 2014 Full HD 04:01
Opajon - Ozada Ahatova APR 2014 HD 05:52

Opajon - Ozada Ahatova APR 2014 HD

 • by Admin
 • 377 views
 • 2 months ago
Chashmak - Firuza Hafizova APR 2015 Full HD 03:39
Medley - Firuza Hafizova 2015 Full HD 04:12

Medley - Firuza Hafizova 2015 Full HD

 • by Admin
 • 479 views
 • 2 months ago
Much - Firuza Hafizova 2012 Full HD 03:25

Much - Firuza Hafizova 2012 Full HD

 • by Admin
 • 380 views
 • 2 months ago
Sartaroshon - Zulaykho JUN 2014 HD 11:14

Sartaroshon - Zulaykho JUN 2014 HD

 • by Admin
 • 469 views
 • 2 months ago
Gole Naz - Sadriddin MAY 2015 Full HD 03:11

Gole Naz - Sadriddin MAY 2015 Full HD

 • by Admin
 • 343 views
 • 2 months ago
Gole Man - Sadriddin AUG 2014 Full HD 03:20

Gole Man - Sadriddin AUG 2014 Full HD

 • by Admin
 • 3,352 views
 • 12 months ago
Ramazon - Olim Mahmudov JUL 2014 Full HD 04:29
Sadqa Shavam - Anvar Akhmedov MAR 2014 HD 03:27
Oh Dilam - Ozada Ahatova APR 2014 HD 04:10

Oh Dilam - Ozada Ahatova APR 2014 HD

 • by Admin
 • 1,287 views
 • 1 year ago
Entekhab - Sadriddin Najmiddin MAR 2014 HD 03:26
Tanhai - Shabnam Suraya AUG 2013 Full HD 04:26
Padar - Nozimjon Yusuf JUL 2013 HD 04:15

Padar - Nozimjon Yusuf JUL 2013 HD

 • by Admin
 • 2,170 views
 • 2 years ago
Otajon - Ozoda Ahatova - JUL 2013 HD 05:11

Otajon - Ozoda Ahatova - JUL 2013 HD

 • by Admin
 • 4,247 views
 • 2 years ago
Dusha Bolna - Ozada Ahatova JUL 2013 Full HD 03:28

Random Videos

Yoraki Jon - Farangis Ahmadi APR 2015 HD 04:03
Goule Rose - Farangis Ahmadi JUN 2014 HD 04:36
My Love - Farangis Ahmadi APR 2014 HD 05:04

My Love - Farangis Ahmadi APR 2014 HD

 • by Admin
 • 212 views
 • 2 months ago
Man Raftam - Farangis Ahmadi APR 2014 HD 03:25
Be Tu - Farangis Ahmadi APR 2014 Full HD 03:27
Nigoram - Firdavs Temurov NOV 2014 Full HD 03:23
Gulpari - Firdavs Temurov 2014 HD 03:35

Gulpari - Firdavs Temurov 2014 HD

 • by Admin
 • 288 views
 • 2 months ago
Osen - Bakhtiyor Hasanov NOV 2014 Full HD 04:01
Tojikiston - Bakhtiyor Hasanov SEP 2013 HD 04:38
Javoni - Bakhtiyor Hasanov AUG 2013 HD 03:41
Zaynab - Bakhtiyor Hasanov JUL 2013 HD 03:30
Amor - Zaynura Pulodova 2013 HD 04:04

Amor - Zaynura Pulodova 2013 HD

 • by Admin
 • 228 views
 • 2 months ago